2015 Hong Kong Workshop: Participants

Misginaw Arficho
Misginaw Arficho
Andrew Ayres
Andrew Ayres
Zuzana Brokešová
Zuzana Brokešová
Bruce Chan
Bruce Chan
Mark Chua
Mark Chua
Giuseppe Danese
Giuseppe Danese
Feifei Fang
Feifei Fang
Ana Luiza Ferreira
Ana Luiza Ferreira
Marc Goñi
Marc Goñi
Rufei Guo
Rufei Guo
Yiming He
Yiming He
Jun Kim
Jun Kim
Ning Leng
Ning Leng
Victor Jiewei Li
Victor Jiewei Li
Yousha Liang
Yousha Liang
Xiaoting Mai
Xiaoting Mai
Quynh Nguyen
Quynh Nguyen
Özge Öner
Özge Öner
Prateek Pathak
Prateek Pathak
Jeremy Weisman
Jeremy Weisman
Lingwei Wu
Lingwei Wu
Barak Yarkoni
Barak Yarkoni
Alan Zarychta
Alan Zarychta
Rui Zhang
Rui Zhang
Shuang Zhao
Shuang Zhao
Lu Zhou
Lu Zhou