2013 Xiamen Workshop: Faculty and Administrators

Alexandra Benham
Alexandra Benham
Lee Benham
Lee Benham
Ying Fang
Ying Fang
Sebastian Galiani
Sebastian Galiani
Yongmiao Hong
Yongmiao Hong
Philip Keefer
Philip Keefer
Marc Law
Marc Law
Gary Libecap
Gary Libecap
Cheryl Long
Cheryl Long
John Nye
John Nye
Maroš Servátka
Maroš Servátka
Jason Shachat
Jason Shachat
Mary Shirley
Mary Shirley
Colin Xu
Colin Xu
Darin Hargis
Darin Hargis
Ying Huang
Ying Huang